ХУУЛИАР ЭРХ ОЛГОГДСОН БАЙЦААГЧ НАРЫН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2020 оны 1 сарын 10 692

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт мэргэжлийн хяналтыг хэрэгжүүлж буй хуулиар эрх олгогдсон байцаагч нарт 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр сургалт, зөвлөгөөнийг “Хамтын оролцоотой хяналтыг хэрэгжүүлъе” уриатайгаар аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгууллаа. ...
Сургалтанд хамрагджээ.

2019 оны 11 сарын 22 249

Угаарын хий

2019 оны 11 сарын 8 327

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ