Дулааны хэрэглээний чанар хүртээмжийн хяналт шалгалтыг хийж байна

2019 оны 11 сарын 22 310

Сэлэнгэ аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах Зөвлөл, Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан шалгалтыг Сэлэнгэ Энерго ОНӨААТҮГ-ын дулаан үйлдвэрлэл, түгээлтийн үйл ажиллагаа, Сүхбаатар сумын дулаан хэрэглэгчийн дулааны хэрэглээний чанар хүртээмжид хяналт шалгалт 2019 оны 11 дүгээр сарын 19 ний өдрөөс хийж эхлээд байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ