Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье

2019 оны 11 сарын 8 287

            Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын баталсан 01/14 дугаар удирдамж, Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/25 тоот захирамжийн дагуу “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” аяны хүрээнд давсны хэрэглээг бууруулах чиглэлээр оролцох  санал өгсөн 38 аж ахуйн нэгж, байгууллагын сонгосон бүтээгдэхүүнээс давсны агууламжийг тодорхойлуулах зорилгоор 95 дээжийг холбогдох журмын дагуу авч аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулаад байна.  Хяналт шинжилгээ үргэлжилж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ