КОРОНАВИРУСЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2020 оны 2 сарын 10 891

Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч нар Сүхбаатар суманд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг ААН байгууллагын үйл ажиллагаанд коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөмж, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ