Нэгдсэн эмнэлэг төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт

2019 оны 11 сарын 5 518

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 01/270 дугаар удирдамжийн хүрээнд МХЕГ-ын Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Оюунцэцэг, аймгийн МХГ-ын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч Г.Чинчулуун, Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч М.Болормаа нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал суман дахь Нэгдсэн эмнэлэг, Сайхан сумын сум дундын эмнэлгүүдийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах зорилгоор улсын ахлах байцаагчийн 68 заалттай 3 албан шаардлагыг гарган өгч, биелэлтийг тооцохоор шийдвэрлэн ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ