Зорилго, чиг үүрэг

      Чиг үүрэг

Хяналтын байцаагчид,  байгууллага,  аж ахуй нэгж,  иргэдийг шинжилгээний үнэн бодит мэдээллээр хангах чиг үүрэгтэй ажиллана.

       Зорилго

Хүний эрүүл мэнд,  хүрээлэн байгаа байгаль орчинд  сөрөг нөлөө үзүүлж болох хими, физик, биологийн хүчин зүйлсийг хүнсний болон ахуй хими, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, ургамлын үр түүхий эдэд тодорхойлж  чанар аюулгүйн баталгаа гаргах зорилготой ажиллана.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ