МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/175 дугаар тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2019 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү. 

 

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 116 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн A/ 175 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо /давхардалгүй/ Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/
МХЕГ 351 56
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 351 56
Нийслэлийн дүн 3,513 2,299
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,607 1,076
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 129 59
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 4 5
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 261 161
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 353 226
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 79 67
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 277 189
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 258 166
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 289 180
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 256 170
Аймгийн дүн 6,236 3,251
1 Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 298 167
2 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 214
3 Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 211 102
4 Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 209 129
5 Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 329 137
6 Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 265 101
7 Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 163 49
8 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 431 230
9 Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 301 128
10 Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 337 200
11 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 191 106
12 Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 323 202
13 Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 273 199
14 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 347 128
15 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 297 126
16 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 482 211
17 Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 341 170
18 Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 293 124
19 Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 292 179
20 Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 256 173
21 Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 279 176
22 Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 3 0

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ