Зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг хүргүүлэн, тараан байршуулж, зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.

2020 оны 2 сарын 28 87

Мэдээлэл харилцаа холбооны чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудын Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахтай холбоотойгоор авч хэрэгжүүлж буй ажил үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйтлийн бэлэн байдлыг газар дээр нь үзэж, мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг хүргүүлэн, тараан байршуулж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ