Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

2019 оны 6 сарын 27 123

Нэгдсэн зөвлөгөөн

2019 оны 2 сарын 19 197

2019.02.14-15 нд Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчдын 11-дүгээр нэгдсэн зөвлөгөөнийг Иргэн төвтэй, үр дүнд чиглэсэн, төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх жил болгон "Хууль сахин мөрдөлтийн соёлыг төлөвшүүлье "уриатайгаар зохион байгууллаа.Зөвлөгөөнөөр а?...
Сургалт зохион байгууллаа

2019 оны 1 сарын 7 178

Голын эргийг цэвэрлэв

2018 оны 10 сарын 19 374

Ургац хураалт

2018 оны 10 сарын 15 130

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ