Сургалтанд хамрагджээ.

2019 оны 11 сарын 22 257

Сэлэнгэ аймагт SECIM C2 төслөөс зохион байгуулсан "Үхэр хонины махыг ангилах, савлах тeхнологийн сургалт"-д эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, хэмжил зүйн хяналтын чиглэлүүдээр мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн ажлын байрны эрүүл ахуй, ариун цэвэр, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хэмжил зүйн болон савласан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, улмаар гарч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрхэн авч хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Эрүүл ахуйн тухай, Хүнсний тухай, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Хэмжилзүйн тухай, Стандарт, тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалтын тухай, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гарсан дүрэм журам, стандартын шаардлагыг хангаж ажиллах тухай сургалтын хийж, мэргэжил аргазүйгээр хангалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ