Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед тусгай горимоор ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Сант сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд гарч болох эрсд

2020 оны 2 сарын 19 670

Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед тусгай горимоор ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Сант сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтаар хугацаа хэтэрсэн 4 нэр төрлийн 315550 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг буцаан татан авалт хийлгэж, 2 нэр төрлийн 5 ширхэг 17600 төгрөгний хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотоодын хяналтаар газар дээр нь устгах арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ