Баянгол сумын Эрүүл мэндийн тѳвийн бэлэн байдалд дэмжлэгт хяналт хийж, худалдаа үйлчилгээ, хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, шинэ корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай зѳвлѳмж ѳгѳн ажи

2020 оны 2 сарын 19 696

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/13 тоот удирдамж, 01/01 дугаар албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын А/57 дугаар захирамж болон ѳндѳржүүлсэн бэлэн байдлын тѳлѳвлѳгѳѳний дагуу Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Эрүүл мэндийн тѳвийн бэлэн байдалд дэмжлэгт хяналт хийж, худалдаа үйлчилгээ, хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, шинэ корона вирусээс урьдчилан сэргийлэх тухай зѳвлѳмж ѳгѳн ажиллаж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ