Эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.

2020 оны 2 сарын 7 733

Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад Эрүүл мэндийн сайдын 19 тоот албан даалгавар, Аймгийн Засаг Даргын 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд  халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хариу арга хэмжээний бэлэн байдал, нэг удаагийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, амны хаалт, халдваргүйтгэлийн бодисын үлдэгдэл нөөц, бэлэн байдалд хяналт шалгалт  хийгдэж байна.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ