Эрүүл ахуй, стандартын шаадлага хангаагүй нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулж байсан "Талхан цех"-ийн үйл ажиллагааг түр зогсоолоо.

2020 оны 2 сарын 5 957

Сүхбаатар сумын 4 дүгээр багт байрлах “Эмээгийн талхан” цехийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд тус цехийн ажлын байр нь эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг хангахгүй, ажиллагсад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдаагүй, стандарт, техникийн зохицуулалтад нийцсэн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, агуулах, тээврийн хэрэгсэлтэй байх журмыг зөрчиж хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлсэн тул илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгах хүртэл үйл ажиллагааг түр зогсоолоо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ