Угаарын хий

2019 оны 11 сарын 8 6

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

2019 оны 6 сарын 27 52

Нэгдсэн зөвлөгөөн

2019 оны 2 сарын 19 136

2019.02.14-15 нд Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчдын 11-дүгээр нэгдсэн зөвлөгөөнийг Иргэн төвтэй, үр дүнд чиглэсэн, төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх жил болгон "Хууль сахин мөрдөлтийн соёлыг төлөвшүүлье "уриатайгаар зохион байгууллаа.Зөвлөгөөнөөр а?...
Сургалт зохион байгууллаа

2019 оны 1 сарын 7 119