Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

2019 оны 6 сарын 27 142

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дэд даргын 2019 оны 01/205 тоот удирдамжийн дагуу элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарь сонгох, суралцах эрхийн бичиг олгох үйл ажиллагаанд Дээд боловсролын тухай, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам” орон нутгаас Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн их, дээд сургуульд 2019 онд “Оюутан элсүүлэх журам” ын хэрэгжилтэнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 24-26 ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ. Аймгийн хэмжээнд 422 элсэгчээс 258 шалгуулагч бүртгүүлж 2197 хувиараас 106 элсэгч хувиар сонголоо. 
1. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд-24
2.Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн- Дархан-Уул салбар Анагаах ухааны сургууль- 2
3.Их засаг олон улсын их сургууль-1
4.Мандах их сургууль-1
5.Монгол улсын Боловсролын их сургууль-23
6.Хөдөө аж ахуйн их сургууль- 5
7.Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль-1
8.Шихихутаг-4
9.ШУТИС-34
10.Батлан Хамгаалах их сургууль- 11 тус тус суралцах эрхийн бичиг авлаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ