Сортын хянан баталгааны ажил

2019 оны 8 сарын 28 169

Мэргэжлийн хяналтын газраас аймгийн хэмжээнд 2019 оны ургац болон үрийн нөөц бүрдүүлэх зорилгоор үр тарианы үрийн тариаланд сортын хянан баталгааг хийж байна. Сортын хянан баталгааны ажил үргэжилж байна.