Ургац хураалт

2018 оны 10 сарын 11 378

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд ургац хураалт 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны байдлаар:

Үр тариа ангилан 26035 га, цайруулалт 18673 га, шууд хураалт 58015 га-аас нэгжийн ургац 14.2 цн буюу 109112 тн үүнээс улаанбуудай 73667 га-аас нэгж талбайгаас 14.4 цн буюу 106079 тн 54.7 хувь, бусад үр тариа 3021 га-аас нэгжийн ургац 10.0 цн буюу 3033 тн 32.0 хувь, тэжээлийн ургамал 4113 га-аас нэгж талбайгаас 22.1 цн буюу 9092 тн 36.1 хувь, рапс 6801 га-аас нэгж талбайгаас 6.6 цн буюу 4467 тн 27.9 хувь, төмс 2340 га-аас нэгж талбайгаас 134 цн буюу 31382 тн 97.1 хувь, хүнсний ногоо 2419 га-аас нэгж талбайгаас 125 цн буюу 30147 тн 93.3 хувьтай ургац хураалт явагдаж байна.

Үүнээс 60916 га улаанбуудай, 6425 га бусад үр тариа, 15386 га тэжээлийн ургамал, 17433 га тосны ургамал нийт 100160 га хураах үлдэж байна.

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ