Хяналт шалгалтын мэдээлэл

2019 оны 8 сарын 27 150

Бугант тосгоны газар нутагт байрлах Агуйт гэх газарт 2018.08.16 - ны өдрөөс өнөөдрийн байдлаар хууль бусаар ашигт малтмал олборлохоор бэлтгэсэн байсан 18 экскэватор 40 гаруй гар аргаар олборлогчдыг албадан буулгаад байна.